Spiseforstyrrelse: Den skjulte diagnose – BED

spiseforstyrrelse-BED

De seneste par år har der været stor fokus på danskernes velvære og sundhedsmønstre. I den forbindelse har der også været en voksende opmærksomhed på sindslidelsen spiseforstyrrelse. Betegnelsen spiseforstyrrelse dækker over flere forskellige diagnoser, som alle har tilfælles, at den sygdomsramte har et overdrevent og ukontrolleret forhold til sit udseende og til mad.

Det er dog forskelligt, hvordan den enkelte sygdomsramte formår at opretholde kontrollen over sine madvaner og sin krop. Vedkommendes adfærd er netop det som definere, hvilken diagnose, der her er tale om.

Denne artikel vil redegøre for den mindre kendte type spiseforstyrrelse BED. Diagnosen er i daglig tale nok bedre kendt som tvangsoverspisning, og dækker over den gruppe sygdomsramte, som bruger et voldsomt madindtag, til at dulme deres følelser og indre dæmoner.

Har alle overvægtige BED?

Det korte og korrekte svar er nej. Dog kan overvægt og tvangsoverspisning sagtens hænge sammen, og dette er da også ofte set. Det som adskiller de to synonymer ad er, at mennesker med BED ofte har en endnu større grad af utilfredshed med sin krop.

Selvom det absolut ikke er nemt for nogle at tabe sig, føles vejen til et vellykket vægttab mere overskueligt for en overvægtig uden BED. De overvægtige som tilmed lider af BED, kæmper en næsten umulig magtkamp mod indre dæmoner, foruden den ydre kamp mod kiloene.

Når de smertefulde følelser tager over, tyer den sygdomsramte med BED ofte til mad og indtager føde i overdrevne dimensioner, for at dulme følelser som sorg og lavt selvværd. Tit munder denne adfærd dog ud i endnu flere selvbebrejdelser og dårlige dage.

Hvem rammes af BED

Der er ingen konkret forklaring på, hvorfor nogle mennesker rammes af tvangsoverspisning. Der har både været tegn på at biologiske, arvelige, psykologiske og sociale faktorer kan spille ind. Derfor har man endnu ikke været i stand til, at klarlægge et mønster for udvikling af BED.

Èn ting er dog sikkert. Flere og flere danskere udvikler spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, hvorfor diagnosen også kræver øget opmærksomhed. For mange kan det virke en smule overraskende, at BED faktisk er den type spiseforstyrrelse, som flest danskere rammes af.

De fleste vil nok nævne anoreksi som den spiseforstyrrelse de ved mest om. Derfor vil det nok også være en chokerende nyhed for mange, at anoreksi faktisk er blandt de mindst udbredte spiseforstyrrelser. I kontrast til dette er BED faktisk den type spiseforstyrrelse, som flest danskere lider under.

Hvordan behandles tvangsoverspisning

BED er fortsat en diagnose hvor tilhørende behandling er en mangelvare. Det skyldes formentlig at til trods for det store antal af sygdomsramte med BED, så er sygdommen ikke særlig synlig, og slås formentlig ofte hen i at være overvægt.

Der findes dog privathospitaler som har specialiseret sig i behandling af BED. Mange misforstår formentlig hvor alvorlig denne spiseforstyrrelse er, da det ud ad til hurtigt kan ligne almen overvægt. Netop derfor er der brug for ekstra fokus på den livstruende sygdom.